CleverFarm in Serbia

CleverMaps in Serbia

We have established a subsidiary in Serbia, which will focus to solutions for agriculture.

More information about CleverFarm, please visit:

CleverFarm.eu

Subsidiary address:

CleverFarm d.o.o.
Dvorac Fantast, Bačkotopolski put
Bečej, Serbia

Subsidiary in Moldova

Subsidiary in Moldova

Republic of Moldova has recently signed an association agreement with European Union. To support their needs in land administration and agriculture fields, we have established a subsidiary, Laboratory for geographical information systems s.r.l, lead by Honorary Consul General of Republic of Slovenia, Leonard Gorceac.

Podružnica v Moldaviji

Podružnica v Moldaviji

Republika Moldova je pred kratkim podpisala dogovor o povezovanju z Evropsko Unijo. Za podporo njihovim potrebam na področju upravljanja z nepremičninami in podporo kmetijskim procesom smo odprli hčerinsko podjetje, Laboratory for geographical information systems s.r.l. Podjetje vodi častni konzul Republike Slovenije, Leonard Gorceac.

Prvi projekt je MOLDLIS - razvoj sistema za upravljanje z nepremičninami za S.E. Cadastru. Več informacij o projektu je na voljo tukaj.

Sinergise 3D pregledovalnik

Sinergise 3D pregledovalnik

Ena novejših Sinergise-ovih tehnologij je spletni 3D pregledovalnik Slovenije.

Pregledovalnik združi zračne posnetke z digitalnim reliefom, kar skupaj tvori uporabniku prijazen 3D pregled. Ker ni več omejitev le na zračne posnetke, se lahko natančen relief končno vidi na daljavo. Tehnologija temelji na WebGL, kar pomeni preprostost za uporabnika—inštalacije niso potrebne. 3D pregledovalnik lahko dopolnimo tudi s sloji, na primer katastrski podatki, kot so regije, ulice in imena krajev, katere se projicira na 3D zemljevid.

New application for managing land-use

Editing in Land-use

Based on the real-estate tax Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia manages information about land coverage for lands under public infrastructure. Data is managed by authorities, competent for individual infrastructure.

These authorities will provide data through special web application. All the data is managed through graphical layers under infrastructural buildings. These layers are fundamental for assigning land cover procentage under infrastructure buildings. In the applications there are 4 different graphical layers:

Pages

Prijavite se na Sinergise RSS