Geo Toolkit

Geo Toolkit je set orodij za zagotavljanje ustrezne kvalitete podatkov. Razvita so bila za potrebe strank, ki se ukvarjajo s podatki, pri katerih je iz različnih razlogov prišlo do sprememb na osnovnih podatkovnih slojih (npr. pri orto fotografijah). Pri izvajanju GIS operacij so pogosto le-te odvisne od omenjenih osnovnih podatkovnih slojev (npr. usklajevanje katastra z dejanskim stanjem na terenu), in ko se situacija na terenu spremeni, ali pa se izboljša kvaliteta bazičnih slojev, se podatki uporabnikov ne prilegajo več novemu stanju.

Geo Toolkit vsebuje tri orodja, ki so uporabnikom v pomoč pri odpravljanju neskladij in napak:

  • GeoCheck - preverja veljavnost prostorskih podatkov.
  • GeoMorph - automatsko orodje za spreminjanje poligonov.
  • GeoClone - preverja in prilagaja poligone narejenes pomočjo GeoMorph orodja.

Prednosti GeoToolkit seta orodij:

  • Simultano procesiranje velikega števila povezanih vhodnih podatkov.
  • Optimiziranje časa - podobna orodja potrebujejo kar nekaj tednov za izvedbo naloge, kjer GeoToolkit potrebuje zgolj nekaj ur.
  • Učinkovito procesiranje in upravljanje s topološkimi napakami podatkov.