Novi izzivi in nove priložnosti z ODINE inkubatorjem

Sinergise je postal član šest-mesečnega inkubatorja ODINE (Evropski inkubator za odprte podatke), ki deluje v okviru programa Evropske Unije, Obzorja 2020 za digitalno podjetništvo. Program podpira mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s programiranjem in razvojem aplikacij.

Vpliv odprtih podatkov se vedno bolj izraža v ekonomskih, okoljskih in družbenih spremembah po vsem svetu. Odprti podatki so v zadnjih letih pripomogli k razvoju novih vrst inovacij, novih podjetij, vključeno pa je tudi vedno več posameznikov, ki ustvarjajo dodano vrednost.

Program ODINE podpira novo generacijo digitalnega poslovanja in vključuje sedem partnerjev:

  • University of Southampton
  • Open Data Institute
  • The Guardian
  • Telefonica Open Future_
  • Fraunhofer Institute
  • Open Knowledge Foundation
  • Telefonica

Na Sinergise-u se z vključitvijo v ODINE program veselimo pridobljenega mentorstva pod okriljem industrijskih profesionalcev, pomoči pri iskanju investitorjev ter večji razpoznavnosti na mednarodnih dogodkih.