Kontrola izbruhov bolezni

Kontrola izbruhov bolezni

Ta spletna GIS aplikacija zagotavlja učinkovito računalniško podporo vladnim službam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem širjanja nalezljivih bolezni pri živalih s potencialnih žarišč na okoliške farme, kmetijska območja, ali v naravo.

Aplikacija je opremljena z orodji za predvidevanje možnih smeri in hitrosti širitve bolezni, upoštevajoč različne lastnosti bolezni, kot tudi določene geografske faktorje, kot so relief terena, vodna mreža, klimatski pogoji, itn. Z uporabo aplikacije je postalo delovanje kontrolnega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi bolj prilagodljivo in efektivno.