Masovna digitalizacija prostorskih podatkov

Masovna digitalizacija je eden od pristopov za zajem velikih količin prostorskih podatkov. V tak projekt je navadno vključeno veliko število ljudi, torej mora biti orodje za zajem učinkovito in prilagojeno zahtevam specifičnih projektov. Na tak način lahko pri dolgotrajni digitalizaciji prihranimo veliko časa, še bolj pomembno pa je to, da so podatki pridobljeni na tak način kakovostni in z manj napakami. V takšen sistem so vključeni še drugi moduli, kot je modul za kontrolo kakovosti in modul za nadzor nad delovnimi procesi. Vse to je ključnega pomena za zagotovitev kakovostnih rezultatov.

Z vsem tem v mislih, smo razvili nabor orodij za množično digitalizacijo. Programska oprema podpira vse tri pomembne vidike projektov množične digitalizacije:

 • Vodenje in spremljanje dela na projektu: Delo se lahko razdeli v manjše pakete oz. bloke, ki jih pridobimo s prostorsko delitvijo področja zajema. Delo v vsakem bloku se nato dodeli posameznim operaterjem. Delovna obremenitev na operaterja se prilagaja glede na zahteve in učinkovitost dela.

  Status blokov (npr dodeljeni za zajem, v postopku, zaključeni) je prikazan na zemljevidu z barvno lestvico, kar omogočajo hitro oceno že opravljenega dela. Zaradi priročnosti in preproste uporabe, je mogoče obdržati dober pregled nad širokim področjem.

  Spremljanje in nadzor nad delovnimi procesi omogoča da so napake pri zajemu hitro identificirane in odpravljene. Na podlagi vodenja statistike zajema in izračunom različnih kazalnikov je mogoče oceniti učinkovitost in kakovost dela operaterjev.

 • Digitalizacija: Naša programska oprema je individualno prilagojena za specifične potrebe različnih projektov. Orodja in funcionalnosti, ki so potrebna za opravljanje naloge se lahko poljubno prilagaja, kar pomeni da je programska oprema prijazna za uporabo. Tudi manj izkušeni operaterji lahko tako brez težav opravijo delo hitro in učinkovito. Nekatere funkcionalnosti naših orodij, ki so se izkazale kot zelo koristne so:

  • Topološko podprto urejanje in preprečevanje tehničnih napak na sosednjih območjih.
  • Poslovna pravila za zagotavljanje kakovosti, ki preprečujejo vnos napak.
  • Zmanjšano število klikov, ki so potrebni za opravljanje naloge.
  • Prikaz zemljevida v pravi povečavi in s priročno navigacijo.
  • Bljižnice na tipkovnici
 • Kontrola kakovosti (QC): Delo operaterjev je mogoče nadzorovati s pomočjo posebnega modula za nadzor kakovosti. Nekatere izmed najbolj uporabnih funkcij QC modula so:

  • Prikaz zemljevida v pravi povečavi in s priročno navigacijo.
  •  Nastavljiv odstotek blokov, ki jih je potrebno kontrolirati po zajemu (zaradi manj možnosti napak pri operaterjih z dobrimi predhodnimi rezultati QC, se odstotek kontroliranih blokov za te operaterje manjša).
  • Vnaprej pripravljeni komentarji za najpogostejše napake.

V spodnjem videu si oglejte primer uporabe.