3D pregledovalnik

Tehnologija 3D geovizualizacije omogoča nove možnosti za vizualni prikaz in raziskovanje prostorskih podatkov na podlagi interaktivnosti, dinamičnosti in upodobitve podatkov v 3D prostoru.

Zračni posnetki so v postopku modeliranja združeni z digitalnim modelom višin (DMV) in z drugimi prostorskimi podatki v vektorski ali rastrski obliki. S tem dobimo 3D model, ki opisuje geometrijo in položaj geografskih elementov v prostoru.

3D model lahko preprosto pregledujete preko interaktivnega uporabniškega vmesnika. Primer uporabe si lahko ogledate na spodnjem spletnem videu.

Tehnologija temelji na WebGL, kar pomeni preprosto uporabo za vse uporabnike — namestitev 3D pregledovalnika na lokalni računalnik ni potrebna. 3D pregledovalnik lahko dopolnimo tudi z drugimi sloji — na primer katastrskimi podatki, kot so regije, ulice in imena krajev, ki so projecirani na 3D teren. Tak pogled vam pomaga identificirati področja in meje, ki drugače niso jasno vidne na 2D ortofoto posnetkih.

Za več podrobnosti si ogleje predstavitveni video 3D pregledovalnika: