Spletni GIS pregledovalnik

Spletni GIS pregledovalnik je po zaslugi modularne zasnove mogoče preprosto prilagoditi različnim vsebinskim in funkcionalnim potrebam naročnikov.

Pregledovalnik vsebuje vse potrebne komponente - od aplikacijskega strežnika, strežnika za rastrske podatke (Image server) do uporabniškega klienta. Priklopi se lahko bodisi na Oracle Spatial ali MS SQL bazo.

Spletne pregledovalnike izdelujemo po meri glede na želje stranke. Končni izdelek lahko stranka sama ureja dalje, spreminja vsebino in izgled prikazanih slojev.

Glavne lastnosti/prednosti spletnega pregledovalnika:

 • neodvisnost od infrastrukture - deluje tako na Linux, Windows kot tudi drugih strežnikih
 • podpora Oracle Spatial in MS SQL baze
 • poljubna nastavitev vizualizacisjkih parametrov za vektorske sloje (barva, simboli, senčenje, odvisnost vizualizacije od parametrov ipd.)
 • iskanje po naslovih (gazeteer)
 • iskanje po koordinatah, pretvorba med koordinatnimi sistemi
 • iskanje po alfa-numeričnih podatkih
 • prikaz rezultatov iskanja v tabelarični in prostorski obliki (eden ali več rezultatov)
 • enostavna integracija z ostalimi spletnimi aplikaciji - preko URL klicev in baznih view-ov
 • hitra odzivnost
 • večjezičnost
 • uporabniku prijazen vmesnik
 • podprtost vseh sodobnih brskalnikov

Referenčne postavitve: