EO Browser javno dostopen

Durrat Al Bahrain, Bahrain - The user can apply different pre-installed and custom spectral band combinations to highlight and visualise any data type on the image. Different variety of bands are useful in agriculture, vegetation studies, maritime monitoring and analysis, natural disasters management and more.

Sinergise predstavlja brezplačno orodje za prikaz satelitskih posnetkov – EO Browser – ki omogoča enostavno iskanje in analiziranje ogromne količine tako arhivskih kot najbolj svežih satelitskih posnetkov, shranjenih v oblaku: Sentinel-2 in Sentinel-3, Esin arhiv posnetkov s satelitov Landsat 5, 7 and 8, od teh Landsat 8 pokriva cel svet, ter Proba-V produkti. Prvič so visoko ločljivostni posnetki vseh teh satelitov dosegljivi na enem mestu. V EO Broserju je tako mogoče pregledovati arhivske posnetke za območje Evrope za več kot 30 let, zadnjih nekaj let pa celo za cel svet. Vsak lahko preprosto najde posnetke za katerikoli del sveta in se poglobi v detajle že v nekaj sekundah.

EO Browser je javno dostopna spletna aplikacija, ki omogoča dostop do standardnih funkcij brez registracije. Združuje številne izjemne funkcionalnosti, kot so primerjava podatkov za prepoznavo sprememb, različne standardne možnosti vizualizacije (true color, false color, NDVI itd.), vizualizacija poljubne kombinacije kanalov, ter nekaj mehanizmov za procesiranje podatkov (Slika 1), ter možnost uporabe skript za vizualizacijo po meri uporabnika. EO Browser je popolno orodje za preizkušanje različnih algoritmov, ki delujejo na vsakem pikslu posebej. Uporabniku omogoča shranjevanje izbranih lokacij in prikazov, kar olajša delo ob ponovni prijavi. Registrirani uporabniki imajo tudi možnost izvoza procesiranih podatkov v obliki geo-referenčnih datotek in shranjevanja algoritmov.

Slika 1: Preizkušanje različnih algoritmov, ki delujejo na vsakem pikslu posebej, v EO Browserju: odločitveno drevo A. Hollsteina et al. (zgoraj levo) je kodirano v skripti (zgoraj desno), in takoj prikazano v EO Browserju (spodaj)

Možnost hitrega iskanja po petabajtih najnovejših in arhivskih podatkov ter kronološke primerjave posnetkov iz prej omenjenih virov postavlja nove mejnike na področju opazovanja Zemlje. Uporabnik enostavno poišče želeno lokacijo, določi časovni okvir, pokritost z oblaki in že ima na voljo ustrezne podatke iz različnih satelitov.

Slika 2: Addis Ababa, Etiopija - Primerjava satelitskih posnetkov z dne 31.10.2016 in 10.3.2017.

EO Browser sloni na tehnologiji v oblaku, ki omogoča izredno hiter dostop do podatkov. Za pridobivanje satelitskih posnetkov bi običajno potrebovali več ur, v EO Browserju pa so le ti prikazani v samo nekaj sekundah. Uporabnik se tako izogne lokalnemu shranjevanju podatkov, arhiviranju in procesiranju petabajtov.

Slika 3: Huelva, Španija (Posnetek pridobljen z EO Browserjem, NDVI)

Strokovnjaki, ki bi želeli vmestiti posnetke v svoj geografski informacijski sistem, lahko za ta namen uporabijo storitve Sentinel Hub OGC.

"Na področju opazovanja Zemlje se dogaja revolucija. Ob dejstvu, da je danes na razpolago tako veliko podatkov, večina brezplačno dosegljivih, se pojavljajo neomejene možnosti njihove uporabe. EO Browser, ki je zgrajen na osnovi Sentinel Hub-a, predstavlja del tega procesa. Kljub temu pa je še vedno veliko dela na tem področju." je pojasnil Grega Milčinski, direktor pri Sinergise. Koda uporabniškega vmesnika je prosto dostopna vsem, tako da jo lahko uporabijo in na osnovi storitev Sentinel Hub OGC ustvarijo svoje storitve z dodano vrednostjo.

Slika 4: Jezero Belton, Bell County, Teksas (Posnetek pridobljen z EO Browserjem, False color)

Sinergise je razvil EO Browser v tesnem sodelovanju z Eso. Svetovni javnosti bo predstavljen na World Cover konferenci, ESA, ESRIN v Frascatiju v Italiji.

Preizkusite EO Browser ali nas kontaktirajte za več informacij!