Kmetijstvo

Sinergise je razvil geografski informacijski sistem, ki je sestavni del politike IAKS (Integrirani administrativni in kontrolni sistem). Glavni del sistema LPIS oz. GERK, se lahko uporablja kot ogrodje za celotno kmetijsko politko znotraj in zunaj institucije.

Za namene upravljanja in kontrole kmetijskih izdatkov smo razvili napredno GIS infrastrukturo, ki za delovanje ne potrebuje obsežne in drage strojne opreme. V sklopu tega smo izdelali niz sistemsko integriranih aplikacij za administracijo in kontrolo, kot so: register kmetijskih gospodarstev, grafična enota rabe kmetijstva in kontrole na terenu. V sistem so dodatno vključene še aplikacije za izvajanje komasacij in melioracij kmetijskih zemljišč, za kontrolo izbruhov nalezljivih bolezni živali, za potrebe gozdarstva, itn.

Spodaj si oglejte seznam naših GIS rešitev za kmetijstvo ali si preberite priloženo brošuro.

GIS za kmetijstvo