Reference

Sinergise je s svojim znanjem in izkušnjami pridobil vrsto strank po celem svetu. Mnogo produktov se uporablja vsakodnevno v kmetijstvu ali drugih panogah. Spodaj si oglejte seznam, kjer so prikazane naše reference in področja delovanja.

Oglejte si reference po kategorijah:

SLOVENIJA | 2003 - v teku

Naročniki:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Fitosanitarna uprava RA
 • Veterinarska uprava RS
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Geodetska uprava Republike Slovenije

Projekti:

GIS rešitve za upravljanje kmetijskih trgov, kmetijskih subvencij in skupne kmetijske politike

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Fitosanitarna uprava RA
 • Veterinarska uprava RS
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
 • Kmetijski inštitut Slovenije

GIS rešitve za vrednotenje nepremičnin (zemljiška knjiga, zemljiški kataster, register nepremičnin, evidenca trga nepremičnin, pripis vrednosti nepremičnin, centralna baza geodetskih točk)

 • Geodetska uprava Republike Slovenije

VELIKA BRITANIJA | 2005 - 2008

Naročnik:

 • Department for Environment, Food and Rural Affairs

Projekt:

GIS rešitve za upravljanje kmetijskih trgov, kmetijskih subvencij in skupne kmetijske politike

 • Entry Level Scheme

HRVAŠKA | 2008 - ongoing

Naročnik:

 • Plačilna agencija za kmetijstvo, ribištvo in razvoj podeželja
 • Fitosanitarna uprava
 • Veterinarska uprava

Projekt:

GIS rešitve za upravljanje kmetijskih trgov, kmetijskih subvencij in skupne kmetijske politike

 • Sistem identifikacije zemljiških parcel (LPIS)
 • Kontrole "on-the-spot"
 • Kontrole s tehnikami daljinskega zaznavanja
 • Varnost hrane
 • Infrastruktura prostorskih podatkov
 • Zagotavljanje kakovosti prostorskih podatkov

MAKEDONIJA | 2009 - ongoing

Naročniki:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo
 • Agencija za finančno podporo v kmetijstvu in razvoj podeželja

Projekt:

GIS rešitve za upravljanje kmetijskih trgov, kmetijskih subvencij in skupne kmetijske politike

 • Sistem identifikacije zemljiških parcel (LPIS)
 • Kontrole "on-the-spot"
 • Kontrole s tehnikami daljinskega zaznavanja
 • Infrastruktura prostorskih podatkov
 • Zagotavljanje kakovosti prostorskih podatkov

MAVRICIJUS | 2010 - ongoing

Naročnik:

 • Ministry of Housing and Lands

Projekt:

GIS rešitve za upravljanje zemljišč in nepremičnin

 • Zemljiške pogodbe
 • Zemljiški kataster
 • Množično vrednotenje
 • Zbiranje prihodkov iz naslova nadomestil
 • Infrastruktura prostorskih podatkov

NIGERIJA | 2011 - v teku

Naročnik:

 • Ministry of Housing and Lands, Osun State
 • Office of Economic Development and Partnership, Osun State

Projekt:

Vladna rešitev za upravljanje kmetijskih naselij

 • Agriculture Land Information System

Vladne rešitve za upravljanje zemljišč in nepremičnin

 • Zemljiške pogodbe
 • Zemljiški kataster
 • Zbiranje prihodkov iz naslova nadomestil (davki)
 • Infrastruktura prostorskih podatkov

TANZANIJA | 2012 - v teku

Naročnik:

 • Prime Minister’s Office for Regional and Local Government

Projekt:

Vladne rešitve za upravljanje zemljišč in nepremičnin

 • Revenue Collection System

AZERBAJDŽAN | 2013 - 2015

Naročnik:

 • State Service on Registration of Real Estate under the State Committee on Property Issues

Projekt:

Množično vrednotenje nepremičnin v mestu Sumgait

 • Register trga nepremičnin  (urejanje in dodajanje podatkov o prodajah in zemljiščih)
 • Sistem za modeliranje trga (modeli vrednotenja, množično vrednotenje, osnovne statistike)

ČEŠKA | 2013 - v teku

Naročnik:

 • Ministry of Transport

Projekti:

Transportation

GANA | 2014 - v teku

Naročnik:

 • Government of Ghana
 • Ministry of Lands and Natural Resources

Projekt:

Posodobitev registra metapodatkov v Gani

 • Orodja za preverjanje metapodatkov in kakovosti podatkov (Topocheck)
 • Spletni GIS pregledovalnik
 • Case management
 • Dataset management
 • Zemljiške pogodbe

MOLDAVIJA | 2014 - v teku

Naročnik:

 • Agency for Land Relations and Cadastre of the Republic of Moldova
 • CADASTRU S.E.

Projekt:

Projekt MOLDLIS – Informacijski sistem za upravljanje z nepremičninami (Moldavija)

 • Register fizičnih objektov
 • Register pravic
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Upravljanje z dokumenti
 • E-storitve

ČRNA GORA | 2014 - v teku

Naročnik:

 • Ministry of Agriculture and Rural Development

Projekt:

GIS rešitve za upravljanje kmetijskih gospodarstev in skupne kmetijske politike

 • Register kmetijskih gospodarstev

FRANCIJA | 2014 - 2015

Naročnik:

 • Institut Géographique National France

Projekt:

Infrastruktura za množično posodobitvi LPIS podatkov

 • Posodobitev LPIS podatkov
 • Kvalitativne analize
 • Nadzor nad zajemom podatkov

SRBIJA | 2015 - v teku

Naročnik

 • CleverFarm - Pilotni projekt

Projekt:

CleverFarm - spletni sistem za upravljanje s kmetijskimi gospodarstvi