Register nepremičnin

Real estate registry ljubljana

Register nepremičnin združuje več procesov glede nepremičnin. Začne se po vpisu v Zemljiško knjigo ter gre preko pridobivanja podatkov na terenu, vpisa v Kataster, vrednotenja in obdavčitve.

Poseben spletni sistem za zbiranje podatkov ponuja digitalno bazo vseh nepremičnin in njihovih fizičnih lastnosti. Vse te lastnosti se lahko zbira na terenu preko PDA/GPS/CAM naprav ali preko enostavnega vnosa v aplikacijo.

Glavne prednosti:

  • Natančnen pregled nepremičnin
  • Integriran katarski pregledovalnik
  • Natančna analiza poslov
  • Statistične korelacijske metode med prodajo in fizičnimi lastnostmi stanovanj, hiš in ostalih nepremičnin
  • Izpeljani modeli so aplicirani na neprodane nepremičnine za izdelavo trga nepremičnin
  • Možnost formuliranja politike na prodajah in davku na nepremičnine
  • Podpora ocenjevanju
  • Množično vrednotenje in konvencionalni pristop z novejšimi tehnologijami
  • Pregleden potek dela s povezavami na zemljiško knjigo in kataster