Kontrole

Kontrole z oddaljenim zaznavanjem

Sistem Kontrole na terenu je bil razvit za nudenje učinkovite podpore inšpektorjem med terenskim delom, ki obsega pregledovanje, prepoznavanje, ocenjevanje in odpravo nepravilnosti ali neskladnosti na terenu med dejanskim in prijavljenim stanjem, zabeleženim v podatkovni bazi. Da so opisanim nalogam lahko kos, so opremljeni z GPS sprejemniki, najnovejšimi letalskimi in satelitskimi slikami. S tem izvajajo primerjavo med prijavljenimi podatki in opaženo situacijo. Po tej fazi postopka se izdela poročilo, katerega potrdi tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, nakar se podatki potrdijo in sinhronizirajo s centralno podatkovno bazo. Aplikacija zagotavlja veliko fleksibilnost, natančnost in ustrezno vodenje postopka, kar v veliki meri zmanjšuje napore, čas in število napak.

Aplikacija podpira vse korake v procesu kontrole (on-the spot):

 • Analiza tveganja
  • izbira kmetij za pregled glede na zakonodajo
 • Logistika
  • dodeljevanje kontrol uporabnikom
 • Priprava slojev
  • posnetek z zraka
  • LPIS podatki
  • podatki o rabi kmetijskih površin
  • rezultati prejšnjih kontrol
  • ...
 • Prenos podatkov s centralnega strežnika na prenosnik (sinhronizacija)
 • Tiskanje PDF zemljevida
 • Izvoz in uvoz na/iz GPS naprav (SHP datoteke)
 • Nadaljnje procesiranje podatkov na prenosniku
  • prekrivanja podatkovnih slojev
  • poročila o različnih opažanjih
  • dodajanje fotografij
  • računanje toleranc
 • Tiskanje poročila za podpisovanje
 • Prenos kontrolnih rezultatov iz prenosnika na centralni strežnik
 • Izvedba superiornih kontrol
 • Prenos kontrol na terenu še za druge registre (LPIS, itd.)

 

Kontrola živali

Kontrole imajo poleg kontrol parcele tudi možnost kontrole živali. Vsaka parcela lahko vsebuje določene vrste živali, katere lahko opravi kontrolo na terenu za posamezno parcelo. Aplikacija omogoča sortiranje različnih vrst živali ter urejanje le-teh. Tako se lahko posamezna žival doda, briše ali se celo zamenja obstoječa žival z novo dodano. Seznam živali je opremljen z barvno shemo za posamezno vrsto živali, saj to omogoča boljši pregled nad številom in vrstami živali.

Po konačnem pregledu lahko kontrolor natisne povzetek celotne kontrole.