Melioracije

Sinergise je razvil aplikacijo Melioracije za upravljanje z melioracijsko infrastrukturo in kmetijskimi zemljišči, kjer se melioracije izvajajo. Aplikacijo sestavljajo različna orodja, ki omogočajo izvajanje procesov kontrole, planiranja, razvoja melioracijskih sistemov, pa tudi za izvajanje davčne in subvencijske politike, ter za vodenje povračil zaradi suše, vremenskih ujm in drugih naravnih nesreč.

Aplikacijo sestavljajo štirje moduli - grafični modul za upravljanje in nadzor nad zemljišči, ob pomoči katastrskih načrtov, orto-fotografij in ostalih kartografkih podlag, grafični modul za upravljanje z namakalno infrastrukturo; atributna baza podatkov namakalnih sistemov ter administrativni modul.