Komasacije

Komasacije

Namen razvoja te aplikacije je zagotavljanje računalniške podpore pri upravljanju in procesu komasacije kmetijskih zemljišč.

Glede na dedovalne zakone v preteklosti so kmetijske površine danes razdrobljene na številne majhne parcele, kjer je zelo težko organizirati in izvesti učinkovit kmetovalni sistem. Zaradi tega se parcele združujejo v večje obdelovalne enote. Naša aplikacija nudi vse potrebne rešitve in operacije za organizacijo in upravljanje z omenjenimi kmetijskimi površinami.