Zemljiški kataster

Zemljiški kataster

Kataster je aplikacija, kjer lahko urejate katastrske parcele in preverjate zgodovino urejanj. Vsebuje tudi ortorektifikacijo katastrskih načrtov.

Prednosti aplikacije

  • Iskanje po pogodbah in kartah.
  • Vsaki lastnosti se pripiše PIN, lahko tudi začasni PIN za vsako načrtovano mutacijo.
  • Pregled in mapiranje nepremičnin (parcel) (novo projekcijo, ki je združljiva s sistemom GPS in drugimi metodami).
  • Natančna geografska lokacija s povezavami do referenčnih točk in usklajeno mrežo kontrolnih točk.
  • Monžnost posodabljanja katastra.
  • natančni opisi točk, linij, poligonov.
  • Nadgradljiva digitalna baza katastrskih podatkov na popolnoma koordinirani katastrski sistem, ki jo je mogoče povezati z drugimi dejanji in transakcijami o nepremičninah

Oglejte si primere uporabe aplikacije na spodnjih videih.

Splošni pregled

Ortorektifikacija