Controale

Sistemul de control la fața locului a fost dezvoltat pentru a oferi un sprijin eficient inspectorilor pentru revizuirea, determinarea, evaluarea şi rezolvarea neregulilor de pe câmp.

Echipați cu receptoare GPS, cele mai recente fotografii aeriene şi imagini satelitare, inspectorii efectuează măsurători pentru terenurile solicitate şi compară suprapunerea cu datele importate declarate. După această procedură este emis un raport pentru proprietarul terenului şi datele sunt notate şi sincronizate cu baza de date centrală. Aplicaţia asigură flexibilitatea, precizia şi cursul firesc al procesului, ceea ce reduce semnificativ efortul, timpul şi numărul de erori.

Aplicaţia suportă toate etapele procesului de control la fața locului:

 • Analiza riscului
  • selectarea fermelor pentru a fi inspectate conform legislaţiei
 • Logistica
  • atribuirea controalelor utilizatorilor
 • Pregătirea straturilor de sprijin
  • fotografii aeriene
  • date LPIS
  • datele privind utilizarea terenurilor
  • rezultatele precedentelor controale la fața locului
  • ...
 • Descărcarea datelor de pe locaţia centrală pe laptop
 • Tipărirea hărţilor pe hârtie
 • Exportul și importul pe/de pe dispozitivul GPS (fişier SHP)
 • Post-procesarea datelor pe laptop
  • suprapunerea straturilor de date
  • raport de constatări
  • ataşarea fotografiilor
  • calcularea toleranţelor
 • Tipărirea unui raport pentru semnare
 • Încărcarea rezultatelor controlului din laptop în baza de date centrală
 • Super-controale
 • Încărcarea controalelor de la faţa locului pentru alte registre (LPIS etc.)

Controlul Animalelor

Controalele se desfășoară pentru verificarea terenurilor şi de asemenea a animalelor. Fiecare teren poate avea propriile animale şi controlorul pentru aceste animale poate efectua controlul la fața locului. Aplicaţia permite adăugarea, eliminarea şi de asemenea înlocuirea animalelor existente cu cele nou adăugate. Pentru o mai bună vizualizare a listei de animale o legendă specială colorată este aplicată diferitor animale.

După controlul animalelor este imprimat un raport sumar special.