Control al Focarelor de Boală

Disease Outbreak Control

Această aplicație GIS bazată pe web oferă un suport IT eficient pentru serviciile guvernamentale cu intenţia de a preveni raspândirea bolilor contagioase din zonele de potenţial focar la alte ferme, regiuni agricole sau în mediu.

Aplicația Control al Focarelor de Boală este echipată cu instrumente pentru prezicerea posibilului curs şi viteză de răspândire a bolii luând în consideraţie diferite caracteristici ale bolilor şi unii factori geografici ca relieful, reţeaua de apă, condițiile climaterice, etc. Folosind această aplicaţie, coordonarea acţiunilor într-un centru de control al focarelor de boală la animale devine foarte uşor de gestionat şi eficient.