Centralna baza geodetskih točk

Geodetske točke imajo pomembno vlogo pri natančnem pozicioniranju, kar je ključnega pomena pri planiranju in sprejemanju odločitev pri vseh posegih v okolje (v urbanih in ruralnih območjih), kot tudi pri spremljanju sprememb zaradi človekovega delovanja, ali naravnih procesov.

Geodetske točke so del triangulacijskih mrež različnih nivojev (z gostoto od nekaj sto metrov, do nekaj kilometrov), ki predstavljajo osnovo  za pozicioniranje, izvajanje meritev in izdelavo preračunavanj. Potemtakem je razumljivo, da je za ustrezno izvajanje postopkov potrebno zagotoviti kar se da veliko natančnost pri postavljanju točk, kot tudi redno vzdrževanje celotne mreže geodetskih točk na osnovi stalnega ažuriranja in pregleda nad situacijo. Za potrebe Geodetske uprave RS je smo pri podjetju Sinergise razvili  aplikacijo, ki zagotavlja ustrezno podporo vzdrževanju celotnega sistema geodetskih točk.