Spletni GIS urejevalnik

Giselle platforma omogoča urejanje atributov in prostorskih podatkov. Gre za spletno tehnologijo (HTML, JavaScript), ki je primerna za uporabo pri velikem številu uporabnikov (takšnih, ki ne znajo ali nočejo namestiti dodatne programske opreme). Spletni GIS urejevalnik podjetja Sinergise se zlahka integrira v standardne medmrežne iskalnike (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome,itn.). Napredna JavaScript in AJAX sta uporabljena za zadostitev visokih pričakovanj uporabnikov.

Na strežniški strani je uporabljena Giselle arhitektura, ki skrbi za upravljanje z razrezanimi rastri ter za procesiranje vektorskih podatkov - oboje s ciljem zmanjševanja obsega spletnega prometa in optimizacije angažmaja klienta.

Spletni urejevalnik je veliko bolj zapleten sistem kot spletni pregledovalnik, saj omogoča urejanje samih atributov in geometrij. Tako lahko uporabniki urejajo in dodajajo točke, linije in poligone na zemljevidu. Dandanes veliko podobne tehhnologije bazira na novejših standardih HTML5, vendar pri nas še vedno skušamo zajeti širši del publike, ki uporablja tudi starejše brskalnike (IE8). V ta namen uporabljamo editiranje SVG oz. VML likov na zemljevidu ter tako omogočamo čim manj motečo uporabo samega urejevalnika.

Glavne funkcionalnosti GIS urejevalnika:

 • urejanje točk, linij in poligonov
 • urejanje mogoče glede na uporabniške pravice
 • možnost konfiguriranja slojev in drugih atributov preko XML konfiguracije
 • preverjanje novo vnešenih zapisov glede na obstoječe podatke, tako da le-ti niso zapisani v bazo v primeru napake, posledično manjše število napak
 • možnost pritrjevanja (ang. snap) točk na že obstoječe točke (to zmanjša število napačno vrisanih poligonov ter drugih topoloških napak, kot so podvojene točke, špice, luknje itd. )
 • urejanje atributov za posamezne vrste geometrij
 • možnost dodajanja slik posameznim geometrijam
 • možnost izbire prednastavljenih simbolov ali lastnih simbolov za točke (SVG ali PNG)
 • uvoz in izvoz geometrij (SHP, CSV, XLS)
 • stiliziranje posameznih slojev (tj. set enakih vrst geometrij)

Reference:

 • Geopedia
 • ARSO urejevalnik
 • SVIS urejevalnik
 • FURS prijava škodljivih organizmov