Image Server

Zahteve po učinkoviti distribuciji orto fotografij v sistemu GERK je bila izpolnjena z našim inovativnim produktom Image Server.

Sestavljajo ga centralni slikovni strežnik, veliko klientov, in opcijsko še lokalne kopije klientov. Lokalni slikovni strežnik promptno shranjuje slike v predpomnilnik, centralni slikovni strežnik pa zagotavlja, da so podatki sproti dostavljani in ažurirani. Slike so lahko prenašane preko spleta, kot tudi fizično z DVD ali CD mediji. Klienti dostopajo do lokalnega slikovnega strežnika, kjer naj bi v predpomnilniku že bile željene slike. Če temu ni tako, se le-te takoj naložijo vanj iz centralnega slikovnega strežnika. Pri tem uporabljena tehnologija je podobna tehnologiji bitTorrent ali ostalim P2P mrežam nove generacije za distribucijo velikih podatkovnih nizov.