Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

V sodelovanju s podjetjem Datalab d.d. in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko smo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 začeli razvijati projekt Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo – MAK.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (EU) – evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v skladu z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru 1. Razvojne prioritete.

Podružnici na Češkem in v Romuniji

Podružnici na Češkem in v Romuniji

Z namenom, da bi naše storitve za podporo kmetijstvu, urejanje nepremičninskih evidenc in naprednih GIS aplikacij ponudili tudi na področju srednje in vzhodne Evrope, smo na Češkem (Brno) ter v Romuniji (Sibiu) ustanovili hčerinsko podjetje CleverMaps.

Podjetje CleverMaps je osredotočeno v geoinformacijske storitve:

Revenue collection in Tanzania

Revenue collection in Tanzania

Sinergise has been awarded, in partnership with local company DayOne Softcom, a project for design and development of a Local Government Revenue Collection and Information System to be used in 7 cities in Tanzania (Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma, Dodoma, Mbeya and Mtwara) under the Tanzania Strategic Cities Project.

The planned end of development is late summer.

Obdavčitev nepremičnin v Tanzaniji

Obdavčitev nepremičnin v Tanzaniji

Podjetje Sinergise je z lokalnim partnerjem (DayOne Softcom) zmagalo na natečaju za vzpostavitev informacijskega sistema za podporo obdavčitvi nepremičnin na nivoju lokalne uprave 7 mest v Tanzaniji (Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma, Dodoma, Mbeya in Mtwara) v okviru projekta Tanzania Strategic Cities Project.

Zaključek razvoja je predviden konec poletja.

LAVIMS wins the silver award for Innovative Management

Deeds in LAVIMS

The project LAVIMS (Modern Land Administration and Management System, built by Sinergise) mounted by the Ministry of Housing and Lands, won the second prize, silver Award for Innovative Management, awarded by the African Association for Public Administration and Management Award for Innovative Management (AAPAM). The finals took place last week in Zanzibar.

LAVIMS dobil srebrno nagrado za inovativni menedžment

Deeds in LAVIMS

Projekt LAVIMS (Land Administration and Management System), ki smo ga za Ministry of Housing and Lands otoka Mauricijus dokončali v preteklem letu, je bil uvrščen na drugo mesto na tekmovanju za inovativni menedžment, pod okriljem African Association for Public Administration and Management (AAPAM). Finale tekmovanja se je odvil prejšnji teden v Zanzibarju.

Pages

Subscribe to Sinergise RSS