News

 25 May 16

Datele Copernicus ce provin dintr-o serie de sateliți Sentinel revoluţionează observarea pământului. Accesul gratuit, total și deschis la date cu perioade foarte scurte de timp de revizitare, rezoluţia spaţială înaltă şi o bună rezoluţie spectrală sunt cruciale pentru multe aplicaţii.

 25 May 16

Sinergise participă la atelierul de lucru "Dezvoltarea registrelor-cheie în administrarea terenurilor în zona UNECE", care va avea loc pe 29 - 30 octombrie 2015 în Baku, Azerbaidjan.

Atelierul de lucru va fi găzduit de către Grupul de Lucru pentru Administrarea Terenului (WPLA) a UNECE, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (UN FAO) şi Comitetul de stat pe problemele legate de proprietate a Republicii Azerbaidjan (SCPI).

 25 May 16

Institutul Agricol din Slovenia și Sinergise a dezvoltat Centrul de Informaţii a datelor privind solul, care permite accesul online la datele interpretate despre sol şi la datele legate de sol, care sunt relevante pentru agricultură, protecția mediului și resurselor naturale.

agricultural institute of slovenia

 25 May 16

Sinergise va participa la un program științific inovator de Observare a Pământului (EO) – menționat ca Ştiinţa Deschisă de Observare a Pământului 2.0, care va fi pregătit de către Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a maximiza beneficiile știintifice a datelor Observării Pământului (EO) prin valorificarea revoluției digitale.

 25 May 16

Să vă aratăm cum puteţi gestiona înregistrările şi sarcinile fermei utilizând software-ul nostru simplu și puternic de management al fermei.

 25 May 16

“Este sistemul sloven de calitate suficientă pentru a servi ca bază pentru calculul exact și justificat a estimărilor valorilor de piaţă pentru a fi utilizat în mai multe agenții ?"

 25 May 16

LAVIMS a fost prezentat la Conferinţa Anuală a Băncii Mondiale despre Terenuri şi Sărăcie din Washington (martie 2016) pe tema " Dezvoltarea guvernanței responsabile asupra terenurilor ".

 24 May 16
Sentinel Hub under spotlight

In April and May 2016 Sinergise is presenting Sentinel Hub at several events. The first are Horizon 2020 Space Information Days 2016 on 19–20 April in Ljubljana, Slovenia. Sinergise is presenting its experience on "Practical aspects of making access to Copernicus Sentinel satellite data with example of Slovenia".

 24 May 16

We are presenting Sentinel Hub on the 2016 European Space Agency Living Planet Symposium on 9–13 May in Prague, Czech Republic. Find us at EO Open Science Section

 25 Jan 16
Sentinel data available through web

Aici la Sinergise ne place imagistica satelitară şi ne place când aceasta este gratuită. Am crezut că ar fi bine să facem ceva cu toate aceste probleme şi astfel a apărut  Sentinel Hub încercând de a face mai ușor pentru un utilizator obişnuit (de ex. nefiind un expert în teledetecţie) de a privi prin fereastra spaţială jos pe pâmînt şi de a face ceva cu vederea.

 

Pages