New application for managing land-use

Editing in Land-use

Based on the real-estate tax Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia manages information about land coverage for lands under public infrastructure. Data is managed by authorities, competent for individual infrastructure.

These authorities will provide data through special web application. All the data is managed through graphical layers under infrastructural buildings. These layers are fundamental for assigning land cover procentage under infrastructure buildings. In the applications there are 4 different graphical layers:

Project Hercules

Project Hercules

Sinergise is a partner in the newly funded HERCULES project, a joint collaboration of research institutes, universities, SMEs and NGOs working on a newly funded HERCULES project.

Projekt Hercules

Projekt Hercules

Podjetje Sinergise skupaj z evropskimi raziskovalnimi inštituti, univerzami, drugimi podjetji ter nevladnimi organizacijami sodeluje v projektu HERCULES.

Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

V sodelovanju s podjetjem Datalab d.d. in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko smo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 začeli razvijati projekt Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo – MAK.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (EU) – evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v skladu z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru 1. Razvojne prioritete.

Pages

Subscribe to Sinergise RSS