Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo - MAK

V sodelovanju s podjetjem Datalab d.d. in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko smo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 začeli razvijati projekt Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo – MAK.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (EU) – evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v skladu z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru 1. Razvojne prioritete.

V okviru projekta bomo razvili prototip mobilne platforme za učinkovito  informacijsko  podporo  poslovanja  kmetije  - beleženje  dogodkov na kmetiji in vsakodnevnim  aktivnostim kmeta.