Projekt Hercules

Projekt Hercules

Podjetje Sinergise skupaj z evropskimi raziskovalnimi inštituti, univerzami, drugimi podjetji ter nevladnimi organizacijami sodeluje v projektu HERCULES.

Projekt HERCULES (“Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES”) je partnerski projekt, ki je financiran iz 7. okvirnega programa Evropske unije (FP7-ENV.2013.6.2-7, Razvoj naprednih tehnologij in orodij za kartiranje, ocenjevanje, varstvo in upravljanje kulturne krajine na podeželju - Development of advanced technologies and tools for mapping, assessing, protecting and managing cultural landscapes in rural areas). Namen projekta HERCULES je krepitev odnosov med javnimi ter zasebnimi akterji za zaščito, upravljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja krajine na lokalni, nacionalni ter vse-evropski ravni.

Med 2. in 3. decembrom 2013 je v Bruslju na sedežu oganizacije ELO (European Landowners’ Organization) potekal začetni sestanek, na katerem smo razpravljali o časovnem poteku projekta, pričakovanih rezultatih in načrtih za prihodnost.

Glavne značilnosti

Ključni raziskovalni cilji projekta HERCULES:

  • združevanje obstoječih znanj o vzrokih, vzorcih ter rezultatih trajnosti in sprememb na področju evropske kulturne krajine,
  • zapolnitev vrzeli v znanju o dinamiki in družbeno-ekološki vrednosti kulturne krajine,
  • ustvariti orodja za opazovanje in modeliranje sprememb v krajini z namenom razumeti vrednote evropskih kulturnih krajin ter definirati negativne dejavnike na le-te
  • razviti učinkovito vizijo varovanja kulturne krajine,
  • zagotoviti napredni “Center znanja” (Knowledge Hub), ki bo nudil pomoč pri sprejemanju odločitev/zakonov v korist kulturne krajine.

Drugi partnerji

Humboldt-Universität zu Berlin (Nemčija), University of Copenhagen(Danska), Conseil Innovation Management et Environnement(Francija), European Landowners’ Organization (Belgija), Forest Communications (Velika Britanija), Landscape Research Group (Velika Britanija), Stichting VU/VUMC (VU University Amsterdam)(Nizozemska), Swiss Federal Institute for Forest, Snow and landscape Research (Švica), Tallinn University (Estonija), University of Freiburg, (Nemčija), University of the Aegean-Research Unit (Grčija), Uppsala University (Švedska)