Sinergise na MARS konferenci 2013

GeoCAP 2013

19. MARS letna konferenca se odvija v Vilni, Litva.  Letos sodelujemo na konferenci skupaj s češkim podjetjem CleverMaps, s katerimi delamo na mnogih projektih povezaih z GIS sistemi in kmetijstvom..

GeoCAP 2013 posterLetos je išla nova skupna kmetijska zakonodaja CAP (ang. Common Agricultural Policy) in pričakujemo nove tehnične vplive na mnogih področjih IACS kontrol. Tu se smatra predvsem posledice glede uporabe orodij, metod kontroliranja, uporabe podatkov, urejanja in posodabljanja. Tu je velika potreba po diskusiji in zbiranju informacij s strani predstavnikov dežel, njihovih pogledov in mnenj. To bi pomagalo identificirati področja, kjer bi bilo potrebno opraviti splošna in specifične študije ter tehnična priporočila ter tehnično pomoč.

Nova zakonodaja ponuja precej več fleksibilnosti deželnim predstavnikom, da se odločijo, katera pravila sprejmejo. Vseeno pa komisija svetuje, da se stremi k temu, da se bo omogočalo urejanje in preverjanje. Zaradi tega je potrebno veliko znanja potegniti tudi iz preteklik konferenc in razpravljati o njih.

Na konferenci so predlagane 3 tematike:

  • Programsko ogrodje za kvantitativno vrednotenje Ekološko fokusiranih območij (ang. EFA - Ecological Focused Areas)
  • Posodobitev kontrol in orodij za urejanje (CwRS so vključene)
  • Ocenjevalna programska ogrodja (standardi, metode, vrednotenje, indikatorji)

19th MARS annual conference is taking place in Vilnius, Lithuania. This year we are participating with CleverMaps, with whom we are currently working on various projects, related to GIS and farming.