Talni podatkovno informacijski sistem

Z našimi spletnimi tehnologijami smo pripomogli k nastanku portala eTLA, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije. Portal omogoča spletni dostop do interpretiranih podatkov tal in na tla vezanih podatkov, ki so pomembni za kmetijsko pridelavo, varovanje okolja in naravnih virov.

agricultural institute of slovenia

Preko namenskega GIS spletnega pregledovalnika lahko dostopate do podatkov in informacij o tleh in okolju. Vsebina podatkov in informacij se dinamično spreminja. V tem času so na voljo interpretirani in nadgrajeni javni podatki Pedološke karte Slovenije 1:25.000, nekaterih pedoloških kart natančnejšega merila, pedoloških profilov ter nekaterih podatkov raziskovalnih projektov s tematiko tal KIS. Dodatno je omogočen dostop do različnih informacij v rastrski obliki, ki so pomembne za usmerjanje v trajnostno kmetijsko pridelavo, za varovanje okolja ter naravnih virov. Vsebino posameznih slojev, virov, namena ter uporabnosti dodatno pojasnjujejo gumbi ob imenu sloja.

Sistem je zgrajen na ORACLE podatkovnem sistemu in spletni tehnologiji GiselleTM. Ta omogoča vizualizacijo podatkov, izvajanje nekaterih osnovnih prostorskih vektorskih in rastrskih analiz in operacij ter izdelavo povzetkov in izris kart.

Vstop v portal eTLA:

pregledovalnik e-TLA

main view results

slope data spatial operations - intersection