Sistemul Informatic a Datelor Privind Solul

Institutul Agricol din Slovenia și Sinergise a dezvoltat Centrul de Informaţii a datelor privind solul, care permite accesul online la datele interpretate despre sol şi la datele legate de sol, care sunt relevante pentru agricultură, protecția mediului și resurselor naturale.

agricultural institute of slovenia

Scopul vizualizatorului de date eSol (eSoil data viewer) este de a combina, edita, armoniza, standardiza şi în principal de a permite accesul la datele despre sol, care au fost colectate cu fonduri publice. Aceste date prea des rămân necoordonate şi dispersate printere diferite instituții sau proiecte şi aceasta le face mai puţin accesibile. Scopul Centrului este de a crește nivelul de disponibilitate și de utilizare a acestor date, conform principiului: "datele interpretate și publice în același loc ".

Portalurile web GIS permit accesul la datele şi informaţiile despre sol și mediu pentru agricultori, instituțiile statului, departamente, cercetători şi publicul larg. Conţinutul acestor date se schimbă foarte dinamic şi este actualizat. Datele disponibile în acest moment sunt datele publice din Harta solurilor din Slovenia 1: 25 00, datele din hărţile detaliate a solurilor, profilurile pedologice şi din cercetările solului colectate la Institutului Agricol din Slovenia.

Sistemul se bazează pe sistemul de date Oracle şi tehnologiile GIS de tip web numite GiselleTM. Acesta permite vizualizarea datelor, implementarea unor vectori spațiali de bază şi analiza rasterelor şi operațiunilor şi elaborarea rezumatelor și graficilor.

Portal e-SOIL

main view results

slope data spatial operations - intersection