Pričetek PerceptiveSentinel projekta

Perceptive Sentinel Kick-off Meeting

Brezplačen in odprt dostop do celotnega arhiva visokoločljivostnih prostorskih podatov, ki jih omogoča program Kopernik, prinaša velike spremembe na področju opazovanja Zemlje in predstavlja nove izzive ter ponuja nove priložnosti. Z današnjim uvodnim sestankom se je pričel projekt PerceptiveSentinel, ki bo pomagal sprocesirati in shraniti veliko količino podatkov, ter omogočiti končnim uporabnikom dostop do njihove dodane vrednost.

Projekt PerceptiveSentinel je podprt s strani Evropske Unije in programa Obzorje 2020. V podjetju Sinergise se v vlogi koordinatorja projekta veselimo sodelovanja z mednarodno priznanimi partnerji, kot so Geoville Informationssysteme und Datenverarbeitung GmbH, Magellium SAS, Landbrug & Fodevarer F.M.B.A., Inštitut Jožef Stefan in Kmetijski inštitut Slovenije. Več o partnerjih si lahko pogledate na tej strani.

Udeleženci uvodnega sestanka projekta PerceptiveSentinel v prostorih podjetja Sinergise.

Projektni partnerji so se v preteklosti že srečali z izzivom, ki jih predstavlja velika količina podatkov iz programa Kopernik, zato je PerceptiveSentinel projekt smiselno nadaljevanje njihovih obstoječih prizadevanj. Dejstvo, da imajo partnerji že dobre izkušje na tem področju, postavlja precej visoke projektne ambicije in cilje. Končni rezultat projekta bo zasnovan na dveh že obstoječih rešitvah, kot sta Sentinel Hub in EO-Toolset.

Za več informacij vas vabimo, da obiščete uradno stran projekta: www.perceptivesentinel.eu

 

Projekt je prejel evropska sredstva iz Razvojnega in inovativnega programa, Obzorje 2020, sporazum o donacijah št. 776115.