Novice

 15 Mar 15

9. in 10. aprila 2015 so se v Kranjski Gori odvili 1. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja.

Na dogodku je 24 vrhunskih predavateljev predstavilo zanesljive in aktualne informacije s področja zasebnosti in svobode izražanja.

V šestih sekcijah so bila obravnavana najaktualnejša vprašanja kot so:

 15 Mar 15
space expo

Sinergise je aktivno sodeloval na Evropski razstavi o vesolju(European Space Expo), ki se je odvijala med 6. in 15. marcem 2015.

V sklopu predavanja "How Copernicus will benefit farmers" je Grega Milčinski predstavil nove možnosti za uporabo GIS tehnologij na področju kmetijstva. Beseda je tekla predvsem o naprednih spletnih sistemih, ki kmetu omogočajo lažje in bolj učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči.

 09 Jan 15

Sinergise nudi podporo našima partnerjema iz Ćeške (CleverMaps in Ekotoxa) z infrastrukturo za masovni zajem LPIS podatkov v Franciji.  Naročnik projekta je Institut Géographique National Francija.

 21 Oct 14

Podjetje Sinergise je v okviru evropskega projekta Hercules (“Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES”) zasnovalo in vzpostavilo spletni Knowledge Hub za varstvo in razvoj evropske kulturne krajine.

 20 Oct 14

Razvili smo novo mobilno aplikacijo za zbiranje prostorskih podatkov - Field Data Collection (FDC).

Android aplikacija omogoča učinkovito zbiranje prostorskih podatkov in preprosto poročanje naravnost iz terena. Vključuje napredna GIS orodja za hiter in natančen prikaz ter zajem geografskih podatkov.

 09 Oct 14
CleverMaps in Serbia

V Srbiji smo skupaj s partnerji odprli podružnico, ki se bo osredotočala na rešitve za kmetijstvo.

Za več informacij o podjetju si oglejte spletno stran:

CleverFarm.eu

Naslov podružnice:

CleverFarm d.o.o.
Dvorac Fantast, Bačkotopolski put
Bečej
Serbia

 06 Aug 14
Podružnica v Moldaviji

Republika Moldova je pred kratkim podpisala dogovor o povezovanju z Evropsko Unijo. Za podporo njihovim potrebam na področju upravljanja z nepremičninami in podporo kmetijskim procesom smo odprli hčerinsko podjetje, Laboratory for geographical information systems s.r.l. Podjetje vodi častni konzul Republike Slovenije, Leonard Gorceac.

Prvi projekt je MOLDLIS - razvoj sistema za upravljanje z nepremičninami za S.E. Cadastru. Več informacij o projektu je na voljo tukaj.

 28 May 14
Sinergise 3D pregledovalnik

Ena novejših Sinergise-ovih tehnologij je spletni 3D pregledovalnik Slovenije.

Pregledovalnik združi zračne posnetke z digitalnim reliefom, kar skupaj tvori uporabniku prijazen 3D pregled. Ker ni več omejitev le na zračne posnetke, se lahko natančen relief končno vidi na daljavo. Tehnologija temelji na WebGL, kar pomeni preprostost za uporabnika—inštalacije niso potrebne. 3D pregledovalnik lahko dopolnimo tudi s sloji, na primer katastrski podatki, kot so regije, ulice in imena krajev, katere se projicira na 3D zemljevid.

 25 Apr 14
Začetek projekta MOLDLIS

Sinergise je zmagal na natečaju za projekt "Development of MOLDLIS – a Real Property Information System for Moldova", ki ga financira Norwegian Mapping Authority, rezultate pa bosta uporabljala Agency for Land Relations and Cadastre of the Republic of Moldova in State Enterprise CADASTRU.

Sinergise nastopa kot vodilni partner konzorcija, ki ga sestavljajo:

 25 Feb 14
Urejanje v Rabi

Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine - ZDavNepr, geodetska uprava v registru nepremičnin vodi tudi podatke o deležu površine zemljišča javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. Podatke v register nepremičnin sporočajo organi, ki so pristojni za posamezno gospodarsko javno infrastrukturo.

Aplikacija se imenuje Aplikacija za vzdrževanje grafičnega sloja zemljišč javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. 

Pages