Earth Observation Open Science 2.0

Sinergise bo sodeloval na konferenci Earth Observation Open Science 2.0, ki jo pripravlja evropska vesoljska agencija (ESA) z namenom predstaviti koristi satelitskega opazovanja Zemlje.

V tem okviru ESA organizira srečanje v evropskem vesoljskem raziskovalnem inštitutu (ESRIN, Italija) od 12. do 14. oktobra 2015. Namen srečanja je iskanje novih izzivov in priložnosti za raziskave na področju opazovanja zemlje, ki jih je ustvaril hiter napredek na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. To vključuje odprta orodja in novo programsko opremo, virtualna raziskovalna okolja, platforme za skupinsko zbiranje podatkov (crowdsourcing), napredno vizualizacijo, e-učenje in izobraževanje nove generacije znanstvenikov.

Na srečanju bomo predstavili delujoč prototip popolnoma avtomatskega arhiviranja, predelave in distribucije satelistkih podatkov, ki jih zagotavlja program Sentinel. Tehnologija omogoča obdelavo in prikaz satelitskih posnetkov v polni resoluciji preko spletnih GIS pregledovalnikov, WMS storitev ali specializiranih API-jev. On-the-fly obdelava in vizualizacija satelitskih podatkov omogoča prikaz vegetacijskih indeksov (NDVI), indeksov odbojnosti in drugih analiz. Storitev se lahko uporabi v različnih orodjih ali v našem GIS oblaku GIS, Geopedia, ki omogoča analizo podatkov v kombinaciji z drugimi zbirkami prostorskih podatkov.

Oglejte si kratko predstavitev: