Colectarea Datelor De Teren

În multe cazuri, sistemele de administrare a terenurilor necesită captarea sau migrarea unei cantităţi considerabile de date care, prin însăși natura sa, cer o mare precizie și o reproducere veritabilă a situaţiei actuale a terenului sau cum acesta a fost reprezentat în documentația anterioră.

Prin urmare, am construit mai multe sisteme și aplicații, care asigură gestionarea eficientă a colectării de date, și cel mai important, asigură cea mai bună calitate a rezultatelor;

  • Sistem pentru gestionarea și colectarea datelor on-line de către multipli utilizatori desktop - bazat pe infrastructura Cloud, acesta va suporta gestionarea centralizată și armonizată a datelor și digitizarea datelor pe baza imaginilor aeriene şi satelitare.
  • Sistem Mobil de Colectare a Datelor De Teren - bazat pe sistemul de operare Android, acest sistem se va conecta la sistemul de gestionare a datelor și va suporta alocarea sarcinilor (pachete) inspectorilor, introducerea ghidată a datelor și transferul continuu al datelor. Validarea datelor la intrare și procedurile de asigurare a calităţii după procesare asigură nu doar găsirea și eliminarea erorilor, dar și organizarea fluxului proceselor.

Field Data Collection

De asemenea, suportăm captarea profesională și ghidată în masă a datelor de o importanță critică - un sistem de colectare a datelor, care implică de obicei zeci (dacă nu sute) de persoane care acoperă zone extinse, uneori îndepărtate, care colectează date despre proprietăți, proprietari și mediu. Deoarece calitatea datelor are impact asupra eficienței (de ex. Repetarea vizitelor, date inexacte și inutilizabile etc.). Sistemul nostru de colectare a datelor de teren pune accent pe:

  • Gestionarea tuturor sarcinilor individuale pentru obținerea eficienței înalte, asigurarea blocării și controlului datelor alocate unei echipe anumite pînă la returnarea datelor echipei.
  • Optimizarea procesului pentru a reduce timpul necesar introducerii datelor.
  • Validarea instantanee și reducerea multor erori la introducerea datelor.
  • Prin controlul bazat pe asigurarea calității, care inculde selecția variabilă și pregătirea “pachetului de lucru al inspectorului”, care pot fi utilizate pentru a preleva și a asigura captarea calitativă a datelor critice.

Pentru mai multe informații vizionați prezentarea video de mai jos: